Khuyễn Mại – Giảm Giá

-13%
150,000  130,000 
-7%
9,150,000  8,530,000 
-8%
120,000  110,000 
-7%
9,150,000  8,530,000 
-13%
-7%
9,150,000  8,530,000 

Cá Biển Nha Trang

-13%
150,000  130,000 
-13%
150,000  130,000 
-13%
150,000  130,000 
-13%
150,000  130,000 
-13%
150,000  130,000 
-13%
150,000  130,000 
-13%
150,000  130,000 

Mực Biển Sạch

-7%
9,150,000  8,530,000 
-7%
9,150,000  8,530,000 
-7%
9,150,000  8,530,000 
-7%
9,150,000  8,530,000 
-7%
9,150,000  8,530,000 
-7%
9,150,000  8,530,000 
-7%

Tôm Biển Sạch

-7%
9,150,000  8,530,000 
-7%
9,150,000  8,530,000 
-7%
9,150,000  8,530,000 
-7%
-7%
-7%
-7%
9,150,000  8,530,000 
-7%